GDN Theo Từ Khóa: Nhắm Một Đường Hiển Thị Một Nẻo?

Có bao giờ bạn thấy quảng cáo của mình hiển thị trên những website không liên quan, ví dụ: nhắm từ khóa “sữa bột cho bé” nhưng lại thấy banner xuất hiện trên một bài báo viết về thể thao? Vậy quảng cáo GDN nhắm từ khóa của Google có thật sự hoạt động “chuẩn”…