Lead form extensions in Search ads – Biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong quảng cáo tìm kiếm của Google

Hi, hôm nay mình sẽ viết về 1 tiện ích mở rộng quảng cáo tìm kiếm (đang beta): Lead form extensions in Search ads – Biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong quảng cáo tìm kiếm của Google.Đọc tiếp “Lead form extensions in Search ads – Biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong quảng cáo tìm kiếm của Google”

Discovery Campaign – Chiến dịch khám phá của Google Ads

Lúc mình viết bài này thì Google Ads đang cho beta dạng quảng cáo Discovery Campaign – Chiến dịch khám phá nên một số tài khoản có, một số tài khoản chưa có tính năng này. Nhưng sẽ không xa đâu một ngày nào đó, tất cả tài khoản đều được áp dụng. Mình sẽ chia nội dung bài viết này thành 3 phần: mở đầu, cài đặt và kết quả nhé.Đọc tiếp “Discovery Campaign – Chiến dịch khám phá của Google Ads”